ประชาสัมพันธ์ ภาควิชากีฏวิทยา

            งานอบรม
            รับสมัครงาน
 ผลวิจัยเพื่อการเรียนการสอน
            บริการอื่น ๆ


ธุรการภาควิชากีฏวิทยา ตึกจรัดสุนทรสิงห์ ชั้น 2
Tel. 0-2942-8350
ภายใน 1299 Fax: 0-2561-4882

 
ประกาศ! ข้อมูลการอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมฯ สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่

--->>http://www.ento.agr.ku.ac.th/entoinfo/


ธุรการภาควิชากีฏวิทยา ตึกจรัดสุนทรสิงห์ ชั้น 2
Tel. 0-2942-8350
ภายใน 1299 Fax: 0-2561-4882

 
ปิดรับสมัครแล้วค่ะ

»ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยฯ
»รายละเอียดการเตรียมหลักฐานการสมัคร
»ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยฯ
»หนังสือคำรับรอง


ธุรการภาควิชากีฏวิทยา ตึกจรัดสุนทรสิงห์ ชั้น 2
Tel. 0-2942-8350
ภายใน 1299 Fax: 0-2561-4882

 
»โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชา Selected Topic in Pest Management ปี 2551-2552

»โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชา Selected Topic in Pest Management ปี 2552-2553


ธุรการภาควิชากีฏวิทยา ตึกจรัดสุนทรสิงห์ ชั้น 2
Tel. 0-2942-8350
ภายใน 1299 Fax: 0-2561-4882

 

»ภาควิชากีฏวิทยา มีหนังสือ "ผีเสื้อ" จำหน่าย ค่ะ

»บริการวิเคราะห์แมลง


รองศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี มาไลยพันธุ์
»ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง อาจารย์

»ผลการสอบ รุ่นที่ 13 วันที่ 26-30 เม.ย.53
»ใบสมัคร 5 วัน รุ่น 14 วันที่ 11-15 ต.ค.53
»กำหนดการอบรมฯ 5 วัน

»ใบสมัคร 1 วัน (ต่ออายุ) รุ่น 8 วันที่ 8 ต.ค.53
»กำหนดการอบรมฯ 1 วัน

»ในส่วนของการจัดทำและจัดส่ง Certificate อยู่ในช่วงของการดำเนินการค่ะ...
»กำหนดการอบรมฯ 5 วัน
»แผนที่สถานที่ฝึกอบรมฯ 5 วัน

»กำหนดการอบรมฯ 1 วัน
»ปิดการรับสมัคร อบรมฯ 1 วัน แล้วค่ะ
»แผนที่สถานที่ฝึกอบรมฯ 1 วัน
»หนังสือขอเชิญร่วมอบรมผู้ควบคุมฯ รุ่นที่ 10
»กำหนดการอบรมฯ รุ่นที่ 10
»ใบสมัคร อบรมฯ รุ่นที่ 10(ปิดรับสมัครรุ่นที่ 10 แล้ว กรุณาโทรสอบถามก่อนโอนเงินค่ะ ภาควิชา จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น)
»ผลการสอบ รุ่นที่ 12 วันที่ 14-18 ธ.ค.52
»แผนที่สถานที่ฝึกอบรมฯ รุ่นที่ 10

»หนังสือรับรอง รุ่น 22 ส.ค.51 จัดส่งแล้ว วันที่ 8 ต.ค.51
»ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยฯ P.1
»ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยฯ P.2
»ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยฯ
»หนังสือคำรับรอง
»ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ
»ใบสมัครพนักงานราชการ
»ประกาศผลการสอบ หลักสูตรต่อเนื่อง (11 ก.ค.51)
»หนังสือขอเชิญร่วมอบรมผู้ควบคุมฯ วันที่ 22 ส.ค.51
»ใบสมัคร อบรมฯ วันที่ 22 ส.ค.51
»กำหนดการอบรมฯ วันที่ 22 ส.ค.51
»แผนที่สถานที่ฝึกอบรมฯ

»ผลการสอบของวันที่ 23 ธ.ค.51

»ประกาศผลสอบ ต่ออายุ รุ่นที่ 5 (14 พ.ค.52)  »ประกาศผลสอบ รุ่นที่ 11 (18-22 พ.ค.52)
ผศ.ดร.วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล
Assist.Prof. Wiboon Chongrattanameteekul
 
โทร : 0-2942-8350
แฟกซ์ : 0-2561-4882
email : agrwbc@ku.ac.th
 
Savitree Malaipan, Associate Professor
Entomologist
 
โทร : 0-2942-8356
แฟกซ์ : 0-2561-4882
email : agrastm@ku.ac.th
».... รายละเอียด
 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชัย ดาวราย
Apichai Daorai
Entomologist
 
โทร : 0-2942-8356
แฟกซ์ : 0-2561-4882
email : agracd@ku.ac.th
».... รายละเอียด